Veriler, finans borsaları tarafından sağlanmaktadır ve finans borsalarının veya veri sağlayıcılarımızın belirttiği şekilde gecikmeli olabilir. İkaruxt - coin.aridoshika.com hiçbir veriyi doğrulamaz ve bunu yapma yükümlülüğünü reddeder.


İkaruxt - coin.aridoshika.com, veri veya içerik sağlayıcıları, finansal borsalar ve bağlı kuruluşlarının her biri ile iş ortakları herhangi bir verinin doğru, yeterli veya eksiksiz olduğunu açık şekilde reddeder ve bu tür verilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya diğer kusurlardan, gecikmelerden, kesintilerden veya bunlara dayanarak yapılan hiçbir işlemden sorumlu tutulamaz. İkaruxt - coin.aridoshika.com veya veri sağlayıcılarımız, burada sunulan verileri kullanmanız nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Burada kullanıldığı şekliyle "iş ortakları" deyimi, İkaruxt - coin.aridoshika.com ile bu taraflar arasındaki aracılık, ortaklık veya ortak girişim ilişkisini ifade etmez.


Burada bulunan hiçbir veri veya bilgi ile ilgili olarak önceden yazılı izin almadan kopyalama, değiştirme, yeniden biçimlendirme, indirme, depolama, yeniden oluşturma, yeniden işleme, iletme veya yeniden dağıtma işlemi yapmayacağınızı ve bu veri veya bilgileri ticari bir kurumda kullanmayacağınızı kabul edersiniz.


Tüm veriler ve bilgiler kişisel değildir ve herhangi bir kişinin veya kurumun ihtiyaçlarına göre uyarlanmamıştır. İkaruxt - coin.aridoshika.com bir yatırım danışmanı değildir. Veri ve bilgilerin hiçbiri, bir menkul kıymetin satın alınmasına veya satılmasına yönelik İkaruxt - coin.aridoshika.com tarafından yapılan bir öneri değildir ve İkaruxt - coin.aridoshika.com herhangi bir yatırımın tavsiye edilebilirliği veya uygunluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz.


Tüm veriler ve bilgiler kişisel bilgilendirme amacıyla "olduğu gibi" sağlanmıştır ve alım satım amaçlı veya tavsiye niteliğinde değildir. Lütfen her türlü alım satım işleminden önce fiyatları doğrulamak için acentenize veya mali temsilcinize danışın.


İkaruxt - coin.aridoshika.com ve üçüncü taraf veri veya içerik sağlayıcıları, sunulan verilerin ve bilgilerin münhasır mülkiyet haklarına sahiptir.


İkaruxt - coin.aridoshika.com'ın sunduğu tüm borsa ve endekslerin yanı sıra ilgili gecikme sürelerini yukarıdaki tabloda bulabilirsiniz.


İkaruxt - coin.aridoshika.com Finans'ta sunulan reklamların sorumluluğu tümüyle reklamın kaynağı olan tarafa aittir. İkaruxt - coin.aridoshika.com ve verilerin lisans sahiplerinin hiçbiri, hiçbir reklamı ya da reklamlarda teklif edilen ürün veya hizmetleri onaylamaz ya da bu konuda sorumluluk